Mijn bijdrage

Uitgangspunten

Ik ben opgegroeid in de hoek van “financial control”. Gedurende de laatste vijf jaar in mijn functie als directeur van het Energy Delta Institute heb ik ruime algemene management ervaring opgedaan. Een van mijn basis uitgangspunten is dat je in iedere functie jezelf moet blijven en je eigen werkwijze hierop moet afstemmen. Commitment voor de taak en de organisatie staan wat mij betreft altijd op de eerste plaats, hetgeen ik niet alleen mezelf opleg doch ook verwacht van de mensen die in mijn team zitten. Daar staat tegenover dat ik mensen veel vrijheid geef en probeer in te zetten op plaatsen waar ze optimaal tot hun recht komen. Functies en taken zoals deze beschreven zijn binnen organisaties passen veelal niet 1 op 1 bij de beschikbare mensen. Het is mijn ervaring dat optimalisatie van deze verhoudingen leidt tot gemotiveerde teamleden. Laat mensen doen waar ze goed in zijn.

Mijn financiële en juridische achtergrond borgen dat ik altijd ook bedrijfseconomische optimalisatie nastreef. Adequate management informatie is hiervoor een absolute voorwaarde.

Kennis en ervaring

Ik heb naast mijn werk gedurende de eerst 12 jaar van mijn carrière bij KPMG, de opleiding tot registeraccountant gevolgd en afgerond. Ik ben in die tijd met mijn voeten in de modder begonnen en uitgegroeid tot “audit manager”. Dit heeft mij tot een allround financiëel deskundige gevormd en mij, naast basis bedrijfseconomische en fiscale kennis, kennis op het gebied van Management informatie systemen en de opzet van een adequate administratieve organisatie binnen bedrijven bij gebracht.

Mijn zesjarige ervaring binnen Trip advocaten en notarissen heeft mij basiskennis opgeleverd op het gebied van binnen het bedrijfsleven relevante juridische vraagstukken. Deze kennis komt mij dagelijks van pas. Verder was ik in die tijd veelal betrokken bij insolventie kwesties waarbij de spanningen, zakelijk en emotioneel, vaak hoog op liepen. Een goed gevoel voor rechtvaardigheid en kennis van de juridische, fiscale en financiële mogelijk- en onmogelijkheden brachten mij vaak in de gelegenheid een voor iedereen aanvaardbaar pad uit te stippelen.

Vaardigheden

Ondernemingsstructuur
Opzetten en beheren van een effectieve juridische structuur teneinde aansprakelijkheidsrisico’s en schade bij deconfitures te beperken en voorts uiteraard de gewenste hiërarchie oplevert. Hierbij moeten eventuele fiscale aspecten meegewogen worden.

Administratieve organisatie
Inrichten en beheren van de administratieve organisatie en financiële administratie (grootboek, projecten, debiteuren, crediteuren, verkopen)  die de benodigde informatie produceert om de onderneming adequaat aan te kunnen sturen. Borgen van maatregelen van interne controle e.d. om de betrouwbaarheid te garanderen.

Management informatie
Ontwikkelen en produceren van een goede rapportage structuur en documenten set, toegespitst op de diverse managementniveau’s.

Jaarverslagen
Het gehele traject van grootboek naar het jaarverslag, al of niet in gedrukte en/of digitale vorm.

Planning en control
Inrichten en beheren van de P&C cyclus (begroting, budgetten, realisatie en rapportage) binnen de onderneming. Budgetbewaking namens de ondernemingsleiding. Communicatie met budgetbeheerders..

Rollen

  • Algemeen/financieel manager
  • Business controller
  • Herinrichting administratieve systemen en processen
  • Integratie nieuwe deelnemingen of activiteiten