slogan

mensen motiveren - resultaten realiseren

30/10/2015 Omega Green

Afgelopen maanden een bijdrage geleverd aan de startup van een algen demo plant. Algen gaan in de komende jaren een belangrijke rol spelen in de Feed en Food industrie. Omega Green heeft een systeem ontwikkeld om algen op grote schaal en economisch haalbaar algen te kunnen kweken. Mijn taak was het doorrekenen van de businessmodellen

Read more

01/04/2015 Einde contract EDI

Vijf jaar met veel plezier directeur van EDI geweest. Nu het stokje aan Anja Hulshof overgedragen. Ik ga weer op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Read more