Portfolio

energy_delta_logo

 

 

 

Energy Delta Institute (2009 – 2015)

Energy Delta Institute is een opleidingsinstituut opgericht in 2002 door Gasunie, GasTerra, Shell, Gazprom en Rijksuniversiteit Groningen teneinde de onderlinge bestaande  zakelijke relaties een extra dimensie te geven.

Eerste opdracht als freelance adviseur bestond uit 2 onderdelen:

Afwikkelen gesubsidieerd project:

Het financieel administratief afronden van een 5 jarig gesubsidieerd traject, inclusief het opstellen van de einddeclaratie naar de subsidievestrekker. In dit kader onderhield ik ook de contacten met accountants en deskundigen. Voorts het “audit proof” maken van de onderliggende administratie.

Administratieve organisatie opnieuw inrichten:

De administratie was tot dan toe in service bij een derde ondergebracht, door het bestuur was de wens was uitgesproken deze in eigen beheer te nemen. Ik was verantwoordelijk voor dit gehele traject, van opzet tot implementatie. Dit is “in time and in budget” probleemloos uitgevoerd.

Tweede opdracht aanstelling tot directeur:

Als financieel directeur aangesteld, na het vertrek van de algemeen directeur in 2011, tot algemeen directeur van het instituut benoemd. Eindverantwoordelijk voor de gehele gang van zaken binnen het instituut. Eens per kwartaal verantwoording afleggen aan het bestuur. Eens per jaar financiële verantwoording afleggen aan de International Supervisory Board waarin bestuursleden van de founding partners vertegenwoordigd zijn.  Deze vergadering  vindt afwisselend plaats in Moscow en in Groningen.

 

unit4_logo

 

 

 

Unit4 (2008 – 2009)

Mijn taak was de vertaalslag te maken van de informatiebehoefte naar de mogelijkheden binnen het ERP systeem van Unit4, Unit4 Agresso. Ik werkte hierbij in een team samen met vertegenwoordigers van de opdrachtgever en specialisten van Unit4.

 

wmd logo

 

 

 

Waterleidingmaatschappij Drenthe (2001 – 2005)

Aanstelling i.v.m. het vertrek van de concern controller. Als concern controller eindverantwoordelijk voor de financiele gang van zaken en manager van de afdeling financien en verkoop. De Administratieve systemen waren verouderd en ik was voorts verantwoordelijk voor de selectie, inrichting en implementatie van een nieuw Management Informatie Systeem. Het ERP systeem Agresso Business World werd geselecteerd en is succesvol geïmplementeerd. Budget bewaking, maandrapportage en jaarverslaggeving behoorde uiteraard ook tot mijn takenpakket.

 

Overige maatschappelijke activiteiten

werk_15a

 

In de periode 2004 – 2007 ben ik financieel manager geweest van Stichting H2O partners Sumatra. Na de tsunami op tweede kerstdag in 2004 in Azië, besloot de Nederlandse watersector het zwaar getroffen Noordwest Sumatra structureel hulp te verlenen en richtte hiertoe H2O-Partners Sumatra op. De stichting heeft tot doel om de Indonesische regering te ondersteunen in de wederopbouw van de water- en sanitatievoorzieningen op Sumatra. Ik was verantwoordelijk voor de juiste verantwoording van de besteding van de ingezamelde middelen. Ik verzorgde rapportages t.b.v. bestuur, accountants en andere stakeholders.