30/10/2015 Omega Green

Afgelopen maanden een bijdrage geleverd aan de startup van een algen demo plant. Algen gaan in de komende jaren een belangrijke rol spelen in de Feed en Food industrie. Omega Green heeft een systeem ontwikkeld om algen op grote schaal en economisch haalbaar algen te kunnen kweken. Mijn taak was het doorrekenen van de businessmodellen en ondersteunen van de gesprekken met investeerders. Een Duitse investeerder is bereid gevonden substantieel in dit project te investeren. Mijn taak is daarmee weer beeindigd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *